Xe tải nhỏ máy xăng 1 tấn

Xe tải 850kg thùng kín (9 tạ)
Xe tải 850kg thùng kín (9 tạ)
Giá tham khảo: 259.000.000 ₫
Xe tải 900 kg thùng mui bạt
Xe tải 900 kg thùng mui bạt (9 tạ)
Giá tham khảo: 247.000.000 ₫
xe tải nhỏ dưới 1 tấn thùng lửng 9 tạ (990kg)
Xe tải 9 tạ thùng lửng 990kg
Giá tham khảo: 217.000.000 ₫
Giá xe tải dưới 1 tấn thùng lửng 990kg (9 tạ)
Xe tải dưới 1 tấn thùng lửng 990kg
Giá tham khảo: 173.000.000 ₫
Xe tải 900kg thùng mui bạt (9 tạ)
Xe tải 900kg thùng mui bạt (9 tạ)
Giá tham khảo: 187.000.000 ₫
Xe tải 850kg thùng kín
Xe tải 850kg thùng kín
Giá tham khảo: 192.000.000 ₫
xemthem

Xe tải KIA (1,9 tấn - 2,5 tấn)

Xe tải MITSUBISHI FUSO