Daimler Fuso

The Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation is a manufacturer of trucks and buses. It is headquartered in Kawasaki, Kanagawa, Japan. Currently, it is 89.29 %-owned by Germany-based Daimler AG, under the Daimler Trucks division.

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation là nhà sản xuất xe tải và xe buýt. Nó có trụ sở chính tại Kawasaki, Kanagawa, Nhật Bản. Hiện tại, nó được sở hữu 89,29% bởi Daimler AG có trụ sở tại Đức, thuộc bộ phận Daimler Trucks.

logo-xetaibaoloc