Kia

Kia Motors Corporation, commonly known as Kia Motors is a South Korean multinational automotive manufacturer headquartered in Seoul. It is South Korea's second-largest automobile manufacturer following the Hyundai Motor Company, with sales of over 2.8 million vehicles in 2019.

Kia Motors Corporation, thường được gọi là Kia Motors là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul. Đây là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Hyundai Motor Company, với doanh số hơn 2,8 triệu xe trong năm 2019.

KIA