logo fuso
logo kia
logo thaco towner
logo foton
xe chuyen dung
Sơ mi rơ mooc

Thaco

Truong Hai Auto Corporation is one of the leading car manufacturers in Vietnam. THACO is a member of Vietnam Automobile Manufacturers Association. The company was founded in 1997 and is considered one of the pioneers of the Vietnamese auto industry. In 2014 the company captured 32% of Vietnam's automobile market

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. THACO là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 1997 và được coi là một trong những công ty tiên phong của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Năm 2014, công ty chiếm 32% thị trường ô tô Việt Nam

thaco