Thaco

Truong Hai Auto Corporation is one of the leading car manufacturers in Vietnam. THACO is a member of Vietnam Automobile Manufacturers Association. The company was founded in 1997 and is considered one of the pioneers of the Vietnamese auto industry. In 2014 the company captured 32% of Vietnam's automobile market

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. THACO là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 1997 và được coi là một trong những công ty tiên phong của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Năm 2014, công ty chiếm 32% thị trường ô tô Việt Nam

thaco