Chuyên xe tải nặng, xe tải auman c160, xe tải auman c240, xe tải từ 7 tấn đến 35 tấn... xe đầu kéo fv400

  1. Xe tải 2 chân (2 giò) Auman C160 - Tải trọng: 9,1 Tấn; Thùng dài: 7,4 m
  2. Xe tải 3chân (3 giò) Auman C240 - Tải trọng: 13,9 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  3. Xe tải 4 chân (4 giò) Auman EST C300 - Tải trọng: 17 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  4. Xe tải 4 chân (4 giò) Auman EST C340 - Tải trọng: 19,99 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  5. Xe Đầu kéo Auman EST FV400 - Tải trọng kéo theo: 39 Tấn
Copyright 2024 © Webbaoloc.com