Xe tải nặng Foton Auman

Chuyên xe tải nặng, xe tải auman c160, xe tải auman c240, xe tải từ 7 tấn đến 35 tấn... xe đầu kéo fv400

  1. Xe tải 2 chân (2 giò) Auman C160 - Tải trọng: 9,1 Tấn; Thùng dài: 7,4 m
  2. Xe tải 3chân (3 giò) Auman C240 - Tải trọng: 13,9 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  3. Xe tải 4 chân (4 giò) Auman EST C300 - Tải trọng: 17 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  4. Xe tải 4 chân (4 giò) Auman EST C340 - Tải trọng: 19,99 Tấn; Thùng dài: 9,5 m
  5. Xe Đầu kéo Auman EST FV400 - Tải trọng kéo theo: 39 Tấn

Xe tải 9 tấn Thaco Auman C160 thùng 7m4 máy Cummins Mỹ 160PS

Giá xe tải auman c160 niêm yết bán là 795.000.000 đ chassi ...

Giá xe tải 3 chân 14 tấn - Thaco Auman C240

Giá xe tải auman c240 là 1.130.000.000 đ chassi chưa thùng ...

Xe tải 4 chân 17 tấn - Thaco Auman C300

Thaco auman c300, xe tải auman c300, xe tải 4 tấn, auman 4 ...

Xe tải 4 chân 1 giò rút (5 chân) Thaco Auman C340 (20 tấn thùng 9m5)

Giá xe tải auman c340 là 1.610.000.000 chasis chưa thùng ...

Thaco Auman C160L thùng siêu dài 9m8

Thaco Auman C160L thùng dài 9m8 máy Cummins Mỹ 160PS giá ...