Với hệ thống Showroom có mặt tất cả các tỉnh trên cả nước, cam kết với quý khách hàng về việc bảo hành toàn quốc trên hệ thống, bảo hành xe tải nặng và xe tải nhẹ máy xăng 

1 .CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

  1. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng đã/đang sử dụng xe ô tô mua từ hệ thống showroom/đại lý của Công ty.
  2. Việc bảo hành được thực hiện theo các chính sách và quy trình bảo hành cho từng thương hiệu xe của Công ty.  

2 .THỜI HẠN BẢO HÀNH

Sản phẩm

Thời hạn bảo hành chung

Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản

THACO FORLAND

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

9 tháng hoặc 15.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

THACO TOWNER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 30.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

THACO OLLIN

24 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

THACO AUMARK

 

THACO AUMAN

24 tháng hoặc 200.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

THACO AUMAN

36 tháng hoặc 300.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 150.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

SƠ MI RƠ MOOC

24 tháng

18 tháng

 

THACO FRONTIER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

THACO HYUNDAI

24 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

 

3 .BẢO HÀNH PHỤ TÙNG:

Sản phẩm

Các chi tiết giới hạn bảo hành

THACO FORLAND

PHỤ TÙNG SỬA CHỮA

 

• Phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa tại xưởng được Công ty ủy quyền, do khách hàng chịu chi phí, sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng hoặc 5.000 km (hai mươi ngàn km) tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày thay thế ghi trên lệnh sửa chữa.

• Phụ tùng do khách hàng mua về tự thay thế hoặc thay thế tại những nơi không được Công ty ủy quyền sẽ không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.

• Phụ tùng thay thế theo chính sách bảo hành xe mới không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.

• Để nhận được chế độ bảo hành, khách hàng có  trách nhiệm lưu trữ hồ sơ (lệnh sửa chữa, hóa đơn,…) cho những lần thay thế phụ tùng.

THACO TOWNER

PHỤ TÙNG SỬA CHỮA

 

• Phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa tại xưởng được Công ty ủy quyền, do khách hàng chịu chi phí, sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng hoặc 10.000 km (hai mươi ngàn km) tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày thay thế ghi trên lệnh sửa chữa.

• Phụ tùng do khách hàng mua về tự thay thế hoặc thay thế tại những nơi không được Công ty ủy quyền sẽ không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng. xe tải nhẹ máy xăng Thaco Towner 800 năm 2018

• Phụ tùng thay thế theo chính sách bảo hành xe mới không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.

• Để nhận được chế độ bảo hành, khách hàng có  trách nhiệm lưu trữ hồ sơ (lệnh sửa chữa, hóa đơn,…) cho những lần thay thế phụ tùng. xe tải nhẹ máy xăng Thaco Towner 800 thùng mui bạt

THACO OLLIN,

THACO AUMARK,

THACO AUMAN,

SƠ MI RƠ MOOC,

THACO FRONTIER,

THACO HYUNDAI

PHỤ TÙNG SỬA CHỮA

 

• Phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa tại xưởng được Công ty ủy quyền, do khách hàng chịu chi phí, sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng hoặc 20.000 km (hai mươi ngàn km) tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày thay thế ghi trên lệnh sửa chữa.

• Phụ tùng do khách hàng mua về tự thay thế hoặc thay thế tại những nơi không được Công ty ủy quyền sẽ không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.

• Phụ tùng thay thế theo chính sách bảo hành xe mới không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.

• Để nhận được chế độ bảo hành, khách hàng có  trách nhiệm lưu trữ hồ sơ (lệnh sửa chữa, hóa đơn,…) cho những lần thay thế phụ tùng, xe tải nhẹ máy xăng Thaco Towner 800

vui lòng liên hệ: 0901 757 716 - Hoàng Thaco Hồ Chí Minh, hân hạnh được phục vụ quý khách.

Chính sách bán hàng và bảo hành
Copyright 2024 © Webbaoloc.com